Kulde har ført til at istapper av alkalisk vann danner seg over strømførende ledninger på Follobanen. Det har ført til kortslutninger på anlegget. Foto: Henning Bråtebæk/Bane Nor

Kulde har ført til at istapper av alkalisk vann danner seg over strømførende ledninger på Follobanen. Det har ført til kortslutninger på anlegget. Foto: Henning Bråtebæk/Bane Nor

Vannet skaper mer problemer for Follobanen – så mye tunnelvann er samlet opp de siste årene

Alkalisk vann har ødelagt jernbaneteknisk utstyr og stanset Follobanen ved flere anledninger. Det alkaliske vannet har fått Statsforvalteren i Oslo og Viken til å stille spørsmål om omfanget av lekkasjene og hvor tunnelvannet tar veien.