- Vannbåren varme skaper monopol

Energikonsulent Erik Jarlsby er kritisk til varmepumper og fjernvarme i større boligprosjekter, slik Stavanger kommune og Lyse Energi er eksponent for flere steder i området, skriver Stavanger Aftenblad.

- Bruk av varmepumper gir ofte større klimabelastning enn oljefyring. Selv om varmepumpene gir tre ganger så mye varme som tilført strøm, kommer strømmen normalt fra kullkraftverk med en virkningsgrad på rundt 33 prosent. Dermed blir gevinsten med varmepumpe spist opp. Og siden olje forurenser mindre enn kull, blir varmepumper en større belastning på det globale miljøet enn bruk av oljefyring. Miljømessig er elektrokjeler kombinert med vannbåren varme enda verre, forklarer Jarlsby, som legger til at det mest miljøvennlige oppvarmingsalternativet er gass. Han er også skeptisk til de mange fellesanleggene som nå anlegges for bruk av vannbåren varme på større bolig og byggeprosjekter. - Vannbåren varme er en riktig løsning innen den enkelte bolig. Men å koble dette sammen i store fellessystemer, fører først og fremst til at eieren av varmeanlegget, får monopol på energileveransene. For folk flest i dette området, betyr det at de må kjøpe energien fra Lyse, mens folk uten slike fellesanlegg fritt kan velge energileverandør, sier Erik Jarlsby til Stavanger Aftenblad.