Her står den tredje tunnelboremaskinen, som har fått navntet Anna fra Kloppa, klar for boring i retning Ski. Foto: Niclas Tourrenc

God start for TBM-dronningene på Follobanen

– TBMene som har startet boringen mot Oslo holder en fremdrift som faktisk er hakket bedre enn forventet.

Fire TBMer skal drive to tunnelløp på 18,5 kilometer (total lengde for Follobanens tunnel er 20 km)

To TBMer borer nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra anleggsområdet på Åsland 

TBMene er 150 meter lange og borer med en tunneldiameter på 9,96 meter

Kilde: Jernbaneverket

Det sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder TBM ved Follobaneprosjektet, til Byggeindustrien.

To av fire TBMer ved Follbaneprosjektet startet boringen fra Åsland mot Oslo med en måneds mellomrom i høst. I begynnelsene av november hadde den første TBMen, med navn «Dronning Eufemia», boret i overkant av 600 meter tunnel, mens «Dronning Ellisiv» hadde boret 300 meter av det andre løpet mot hovedstaden. Nylig startet den første TBMen i retning Ski og i løpet av desember skal etter planen den siste Follobane-TBMen forlate Åsland for å bore det andre løpet mot Ski.

Ifølge Anne Kathrine Kalager har maskinene som har startet boringen mot Oslo så langt holdt en gjennomsnittlig inndrift på 10-22 meter per dag. Jernbaneverket og Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har tidligere oppgitt at de forventer en gjennomsnittlig inndrift på 12-15 meter per dag.

– Maskinene fungerer veldig bra og som forutsatt, fastslår Kalager.

Hun føler seg trygg på at tunnelboremaskinene fra den tyske produsenten Herrenknecht vil takle de norske fjellforholdene.

Prosjektdirektør Fernando Vara hos totalentreprenøren AGJV kan bekrefte at tunnelboremaskinene har hatt en god start.

– Så langt har det gått veldig bra. Prosjektet er foran tidsskjemaet og TBMene har startet boringen som planlagt. Etter noen ukers drift er vi fornøyde med TBMenes kvalitet og fremdrift, sier han.

19 måneder etter at Jernbaneverket startet samarbeidet med den spansk-italienske totalentreprenøren kan Anne Kathrine Kalager slå fast at TBM-delen av Follobaneprosjektet så langt har gått mer eller mindre på skinner. Hun mener de nå henter gevinstene av gode forberedelser.

– Vi var veldig godt forberedt da prosjektet startet og vi har en kontrakt som preges av det omfattende arbeidet vi la ned på forhånd. Når man har en god og gjennomarbeidet kontrakt så ligger også mye til rette for at ting skal gå bra, understreker Kalager.

Les mer om den gode TBM-starten i nr. 18 av Byggeindustrien, som kommer ut denne uken.