Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Javad Parsa / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Javad Parsa / NTB

Utlendinger kan måtte betale skatt på norsk sokkel

Utenlandske selskaper og arbeidstakere bør også betale skatt når de har inntekter fra havbruk på norsk sokkel, mener regjeringen.

Allerede fra i år må utenlandske selskaper som vil drive med mineralvirksomhet, havvind og karbonfangst- og lagring betale skatt.

Nå vil regjeringen utvide skatteplikten til å gjelde utenlandske selskap som vil drive med havbruk på sokkelen og også arbeidstakere som jobber i disse selskapene.

Finansdepartementet sender forslaget ut på høring tirsdag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det handler om likebehandling.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil sikre at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdier som skapes fra utnyttelsen av våre felles naturressurser, sier han.

Skattesatsen vil ligge på 22 prosent. Endringene skal gjelde fra inntektsåret 2025, ifølge forslaget.

Vedum er ikke redd at innføring av skatt vil skremme vekk utenlandske selskaper.

– Det er viktig at det kommer regler nå før det blir en stor næring. Det var en kjempestor debatt i Norge også før skattlegging av norsk olje- og gassnæring på 1970-tallet. Men man gjorde det da, og så har man fått et forutsigbart system, sier Vedum til NRK.