Daglig leder Lars Sørby (t.v.) og styreleder Erik Sørby i Sørby Utleie AS mottok Utleieprisen 2018.

Utleieprisen 2018 til Sørby Utleie

Torsdag kveld ble Utleieprisen 2018 delt ut på utleiebransjenes festmiddag – og hedersprisen gikk til Sørby Utleie AS.

Den Spydeberg-baserte bedriften har vært gjennom en god utvikling de senere årene, med daglig Lars Sørby og styreleder Erik Sørby ved roret.

Prisen ble delt ut foran rundt 200 bransjekolleger på utleiebransjens festmiddag, som er en del av Utleiekonferansen.

I juryens begrunnelse heter det:
«Årets prisvinner har gjennom 18 år bygget og utviklet en bedrift som i vår bransje scorer høyt på kvalitet, service, oppfølging av sine kunder og en imponerende lønnsom vekst. Bedriften utmerker seg i særlig grad gjennom sin vekststrategi som innebærer både organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp. En stor mengde positive tilbakemeldinger fra kunder på selskapets Facebook-side kan sammenfattes til at kvalitet, service, fleksibilitet og smidighet er sterke konkurransefortrinn. Selskapet er regionens gode eksempel på næringsutvikling med lokal forankring og godt omdømme. Prisvinneren inngir trygghet for sine kunder gjennom leveranser med riktig kvalitet og til avtalt tid, og deres motto er: super service - alltid!»

Juryen har bestått av Nina Aasland (styreleder i Norsk Utleieforening/konsernleder Naboen), Yngve Torkildsen (daglig leder Norsk Utleieforening), Lene Eikefjord (leder Byggenæringens Mediesenter) og Arve Brekkhus (juryleder/sjefredaktør Byggeindustrien/bygg.no).