– Volumet er noe opp i 2021, men i forhold til prisveksten så har vi nok en tilnærmet nullvekst i bransjen, sier Odd Arne Gansmo.

– Volumet er noe opp i 2021, men i forhold til prisveksten så har vi nok en tilnærmet nullvekst i bransjen, sier Odd Arne Gansmo.

Utleiefirmaene med en bunnlinje på over milliarden

Samlet nådde den norske utleiebransjen i 2021 en samlet omsetning på 10,8 milliarder kroner, og en bunnlinje på 1,020 milliarder kroner.