Foto: Madeleine Bergheim

Foto: Madeleine Bergheim

Utfordringen er ofte fordommene

Personer med ulike funksjonsnedsettelser havner dessverre ofte utenfor de som går hele veien frem til en ansettelse når det rekrutteres innen bygg og anlegg. Dette kan nok skyldes både bevisste og ubevisste vurderinger i slike prosesser. I noen deler av det praktiske arbeidet som skal utføres vil det selvsagt være noen begrensinger, men det er helt opplagt ikke mange nok som våger å gå litt utenfor de mest trygge valgene i slike prosesser.