Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

Utenforskapet – de tapte mulighetene

Det er over 650.000 mennesker i yrkesaktiv alder som i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet. Det er en enorm uutnyttet ressurs og et stort tap for Norge. For samfunnet koster det over 15 millioner kroner for hver person på uføretrygd gjennom et arbeidsliv.