Utbyttefest i Horten Hus

Far Gunnar Horten og sønnen Geir Jostein Horten i Horten Hus tok i fjor ut 100 millioner kroner i ekstraordinært utbytte pluss 30 millioner etter at årsregnskapet for 2003 ble fremlagt.

For årene 2000-2002 ble det tatt ut til sammen 74 millioner som betyr at eierne av Horten Hus på Fåvang til sammen har bevilget seg utbytte på 204 millioner kroner de siste frem årene. Dette betyr omlag 120 millioner på far og ca 40 millioner på sønnen mens resten av utbyttet på grunn av eierstrukturen vil bli værende igjen i Horten-selskapene, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter dårlige erfaringer med aksjer, opplyser Gunnar Horten, som nå har pensjonert seg, at han har plassert sin del av utbyttet i rentebærende obligasjoner. Resultatfall Avisen Gudbrandsdølen Dagningen kan videre opplyse at omsetning og resultater stuper i Horten Hus. Omsetningen i fjor ble på snaue 90 millioner som representerer et fall på 43 prosent siden toppåret 2000. Driftsresultatet i fjor gikk i null med 12 millioner i pluss som resultat før skatt som er en nær halvering av resultatet fra året før. I årsberetningen forklares nedgangen med kostnader til å styrke og konsolidere organisasjonen, hardere konkurranse, lavere salg av boliger samt stor ressursbruk på en konflikt med utbyggerne på Tovengen-feltet i Askim. Leverte konge-hytte På kontoen for mer hyggelige nyheter fra selskapet er at kongens nye hytte i Sikkilsdalen ble levert av Horten Hus på Fåvang. Det dreier seg om en ikke spesielt stor hytte som skal huse eskorte-tjenesten når medlemmer av kongefamilien er i Sikkilsdalen. Hytten, som er levert med torvtak og er tilpasset de andre bygningene på stedet, stod ferdig til påsken i år.