Admnistrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utbyggerne er lite imponerte over regjeringens klimaplan: - Slapt

Verken NBBL eller Norsk Eiendom synes regjeringens nye klimaplan lykkes med å skissere noen god vei for en mer klimavennlig byggenæring.

– Vi synes dette er skikkelig slapt, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl til Byggeindustrien.

Bygg, anlegg og eiendom er viet et eget kapittel i regjeringens stortingsmelding Klimaplan for 2021-2030, men kommer likevel til kort, mener utbyggerne.

Klimaplanen understreker at byggenæringen er en viktig bestiller, og trekker blant annet frem viktigheten av god utnyttelse av allerede bebygde arealer for å minske behovet for ny infrastruktur.

– Men dette er jo ikke noe nytt. Det er ting vi har jobbet lenge med, og som alle er enige om både nasjonalt og lokalt. Jeg ganske skuffet over denne planen, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Ifølge Dahl fokuserer regjeringen for mye på feil sektor i den nye planen.

– Regjeringen må få hodet ut av oljesanden og komme seg på land. De nevner at byggenæringen er en viktig og stor bestiller, men det er altfor stort fokus på hva oljenæringen skal bidra til i dette arbeidet, og den skjulte klimakjempen bygg og anlegg vies liten oppmerksomhet. Vi står klare til å gjøre våre bidrag, så da blir vi litt overrasket når regjeringen ikke legger mer til rette for at vi kan gjøre det, sier hun.

– Tapt mulighet

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener regjeringen treffer bra på analysen, men at de ikke lykkes med tiltakene for å oppmuntre til grønn oppgradering av norske boliger.

NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Det kommer frem i en epost fra NBBL til Byggeindustrien, samt en pressemelding fra NBBL fredag ettermiddag.

– Klimakuttplanen er en god analyse, men en tapt mulighet for å spare energibruk i eksisterende bygg og boliger. Frigjort ren energi er helt nødvendig for å kutte CO2-utslipp i transport og industri, og regjeringen kommer ikke i mål med økt CO2-avgift. Massiv elektrifisering er helt nødvendig, sier Bård Folke Fredriksen.

Følger ikke opp Granavolden-løfte

NBBL-sjefen skriver videre at selv om han mener regjeringens plan har en god beskrivelse av utfordringene i bygg- og boligsektoren, mangler klimaplanen tiltak som gjør det lønnsomt for boligeiere å oppgradere boligene sine for redusert energibruk.

– Ei heller følges løfte i Granavolden-erklæringen om ladepunkter for el-biler opp, påpeker Fredriksen.

– NBBL savner at regjeringen tar tak i det lavest hengende fruktene først som kan bidra betydelig til det grønne skiftet. Boligeiere må motiveres til grønn oppgradering, redusert energibruk som frigjør energi til elektrifiseringen av fossilenergibruk innen transport og industri, avslutter Fredriksen i eposten.

Sweco-sjef: Byggsektoren relativt fraværende i meldingen

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge. Foto: Sweco

Administrerende direktør Grete Aspelund i rådgiverselskapet Sweco sier seg, i likhet med Norsk Eiendom og NBBL, skuffet over regjeringens klimaplan, selv om den også har positive sider.

– Meldingen inneholder en flere tiltak for ikke-kvotepliktig sektor, som er positivt. Det offentlige skal også bruke innkjøpsmakten sin på blant annet nullutslippskjøretøy. Det jeg jeg imidlertid var mest spent på, byggsektoren, er relativt fraværende i meldingen. Byggsektoren står for 40 prosent av energibruken i Norge, og endringer her nødvendige, men også tids- og ressurskrevende. Jeg frykter at vi taper verdifull tid og håper regjeringen har denne sektoren som et prioritetsområde i 2021, sier Grete Aspelund.