USAs sentralbanksjef advarer mot finanskrise

USA kommer til å stå overfor den verste finanskrisen i historien om myndighetene ikke tar på alvor budsjettunderskuddet og følgene av en stadig eldre befolkning.

Det sa sentralbanksjef Ben Bernanke under en høring i Kongressen torsdag. Han gjorde det klart at USAs økonomi kan bli alvorlig svekket om regjeringen og vanlige amerikanere ikke tar inn over seg at det snarest må tas vanskelig valg. Jeg tror det rette øyeblikk å begynne å gjøre noe med dette, var for ti år siden, sa han etter at han hadde forklart problemene som følger av befolkningen blir eldre og helseutgiftene større samtidig som det store etterkrigskullet blir pensjonert. Han sa at han som sentralbanksjef ikke vil foreslå politiske tiltak, bare få fram hvilke valg politikerne står overfor. Spesielt viste han til den lave spareraten i USA som et problem. Han oppfordret politikerne til å legge motsetninger til side og redusere det enorme budsjettunderskuddet, noe som bare kan gjøres ved å ta et valg mellom lavere utgifter og økt skatteinngang. Bernanke sa at utgiftene til pensjoner og helsetjenester vil legge et enormt press på statsbudsjettet i årene som kommer. Presset kan muligens utløse en ond sirkel der voksende statsbudsjett kan presse statsgjelda og rentene opp. Han viste til spådommene til noen eksperter om at statsgjelda, som nå er på 37 prosent av BNP, etter hvert kan bli like stor som BNP innen 2030 og deretter fortsette å vokse. President George W. Bush arvet et stort budsjettoverskudd fra Bill Clinton da han ble president i 2001, men store skattekutt kombinert med krigene i Afghanistan og Irak har bidratt til rekordstore budsjettunderskudd. Demokratene ønsker nå som de har fått flertall i Kongressen, å arbeide for å redusere underskuddet, blant annet ved å oppheve en rekke skattereduksjoner som Bush innførte.