Naboer til Gjersrudtjern er bekymret over vegetasjon og trær som dør ved vannet. Tjernet ligger sør for Åsland som har vært anleggsområde for Follobanen. Foto: Frode Aga

Naboer til Gjersrudtjern er bekymret over vegetasjon og trær som dør ved vannet. Tjernet ligger sør for Åsland som har vært anleggsområde for Follobanen. Foto: Frode Aga

Uran- og sulfatsaken: Åsland-naboer bekymret over tredød

Naboer til Follobanens anleggsområde på Åsland er bekymret over sterk svovellukt fra bekker og døde trær rundt Gjersrudtjern. Bane Nor tar bekymringene på alvor og vil undersøke saken nærmere.