Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Også i Vestby ble det lagt ut store mengder TBM-masser fra Follobanen, og nå inviterer Bane Nor og kommunen til informasjonsmøte. Foto: Stefan Offergaard

Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Også i Vestby ble det lagt ut store mengder TBM-masser fra Follobanen, og nå inviterer Bane Nor og kommunen til informasjonsmøte. Foto: Stefan Offergaard

Skal holde tre informasjonsmøter om uranholdige TBM-masser

Bane Nor skal holde tre åpne informasjonsmøter om de uran- og sulfatholdige massene fra Follobanen som har skapt bekymring i Oslo, Nordre Follo og Vestby.