Slik så det ut på Åsland i 2021 da TBM-masser var lagt ut på området som var anleggsplass under drivingen av Follobane-tunnelen. Det er lagt ut tre millioner kubikkmeter med tunnelboremasser fra Follobanen og massene har vist seg å være forurenset. Foto: Bane Nor

Slik så det ut på Åsland i 2021 da TBM-masser var lagt ut på området som var anleggsplass under drivingen av Follobane-tunnelen. Det er lagt ut tre millioner kubikkmeter med tunnelboremasser fra Follobanen og massene har vist seg å være forurenset. Foto: Bane Nor

Flere uran-pålegg – nå er Bane Nor usikre på årsaken til Åsland-problemene

Onsdag fikk Bane Nor flere pålegg fra Statsforvalteren i Viken og Oslo knyttet til uran- og sulfatutlekkingen på Åsland. Samtidig viser det seg at Bane Nor har kommet med en ny teori om hvorfor problemene har oppstått. Statsforvalteren ser alvorlig på situasjonen.