Slik så det ut på Åsland i 2021 da TBM-masser var lagt ut på området som var anleggsplass under drivingen av Follobane-tunnelen. Foto: Bane Nor
Slik så det ut på Åsland i 2021 da TBM-masser var lagt ut på området som var anleggsplass under drivingen av Follobane-tunnelen. Foto: Bane Nor

Bane Nor pålagt å utføre strakstiltak for å hindre uran-utlekking

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har pålagt Bane Nor å gjennomføre flere strakstiltak for å hindre utlekking av uran fra tunnelboremasser som er lagt ut på Åsland i Oslo.