Åsland i Oslo var anleggsområde under drivingen av Follobanen. Foto: Bane NOR
Åsland i Oslo var anleggsområde under drivingen av Follobanen. Foto: Bane NOR

Foreslår flere tiltak på Åsland – vil utrede om beboere bør over på offentlig nett

Vannprøver fra Åsland viser verdier under WHOs anbefaling for uran, men Bane Nor foreslår likevel en rekke umiddelbare miljøtiltak på Åsland. De ønsker blant annet å utrede om beboere med drikkevannsbrønner i nærheten bør over på offentlig nett.