Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Unngå de farlige vinterfellene

Med vinteren kommer økt risiko for ulykker på byggeplassen. – Ta en ekstra sjekk nå for å unngå vinterfellene, oppfordrer Statsbygg.

- Alle skal komme trygt hjem fra jobb, også om vinteren. Men fortsatt skjer det ulykker fordi arbeidere utsettes for helt unødvendig fare, sier Tanja Dugstad, som leder arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i Statsbygg i en melding.

Vinterulykker
Seks bygge- og anleggsarbeidere døde på jobb og over 2700 skadet seg i fjor. De fleste ulykkene skyldes fall fra blant annet tak og stillas. Arbeidstilsynet analyserte i fjor 176 alvorlige ulykker, og det viste seg at 40 prosent av dem skjedde i løpet av fire vintermåneder.

Statsbygg er en av landets største byggherrer og er opptatt av å forebygge ulykker. Vi har også ansvar for å bidra til en seriøs bygge- og anleggsnæring.

Ta vintersjekken
- Fortsatt tar for mange aktører for lett på sikkerheten. Vinteren betyr økt ulykkesrisiko og nå bør alle byggeplasser ta en ekstra vintersjekk, sier Dugstad.

De neste månedene dekkes byggeplasser over hele landet av snø, is, vann og mørke. Arbeiderne blir mindre synlig og faren for påkjørsler øker, og snøen dekker over snublefeller. Faren for å skli og falle øker med islagte flater, og når plast og presenninger dekkes av snø.

Flaks avgjør
- Som oftest går det bra på grunn av «flaks», og ingen blir skadet. Men det er ikke flaks som skal avgjøre liv og helse til arbeidere på byggeplasser!

Tanja Dugstad oppfordrer byggebransjen til å gå gjennom denne sjekklisten for å unngå vinterulykker:

• Rydd byggeplassene og sørg for godt lys
• Bruk synlighetstøy
• Unngå snublefeller – heng opp kabler
• Planlegg og tilrettelegg for snørydding, bruk f.eks snøseil
• Sett opp telt for snøfri og tørr lagring, eller for utendørsarbeider
• Monter sklisikre gangbaner og matter ved inngangspartier
• Kartlegg farlige vinterforhold på byggeplassen

- Denne sjekkelisten kan virke selvsagt men kan forebygge ulykker, sier Tanja Dugstad i Statsbygg.