Asbesten kan være gjemt mange uventede steder. (Foto: Mycoteam)

Unge ikke klar over asbestfare

Mange unge pusser opp uten å være klar over at gamle byggematerialer kan inneholde det kreftfremkallende stoffet asbest, advarer Mycoteam. 

Fakta

 - Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske mineraler med fiberstruktur, og kan være kreftfremkallende.

- I Kreftregisteret er det registrert 1979 tilfeller av mesoteliom, eller brysthinnekreft, i perioden 1957-2012, hvorav 84 prosent av tilfellene gjelder menn.

- Asbest er den viktigste årsaken til mesoteliom, og i 2012 ble det registrert 80 nye tilfeller i Norge. Det har vært forventet en nedgang i forekomsten av denne krefttypen etter asbestforbudet, men antallet ser fortsatt ut til å stige. (Kilde: Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI)

- Fra gammelt av var asbest et så verdifullt materiale at det var forbeholdt overklassen – det var like dyrt som gull. Noen arkeologer hevder at adelige lik som skulle brennes ble svøpt i asbest for at deres aske ikke skulle bli blandet med aske fra selve bålet.

- Den første filtersigaretten på verdensmarkedet var Kent. Den hadde asbestfiber i sitt «Mikronite»-filter fra 1952 til 1956. (Kilde: Wikipedia.)Fakta

– Vi har fått flere telefoner fra unge boligeiere som har pusset opp uten å vite at mange gamle byggematerialer inneholder asbest. De har kanskje aldri hørt om stoffet før en nabo tipser dem, og de blir engstelige når de forstår hva det er, sier spesialrådgiver Marianne Berdal i rådgivningsselskapet Mycoteam.

Særlig i boliger som er bygget etter andre verdenskrig og fram til slutten av 1970-tallet, er det brukt mye asbest. Også eldre boliger kan inneholde asbest fordi de ble pusset opp i en periode da asbest ble mye brukt.

– Asbest har mange gode egenskaper. Det isolerer godt, er brannhemmende og fører ikke strøm. Så lenge det får ligge i ro, er det ikke noe problem, men når det rives opp, dannes det støv som er farlig å puste inn, sier Berdal.

Asbeststøvet skader lungevevet og er kreftfremkallende. Kroppen klarer ikke å bryte ned asbesten. Har man først pustet det inn, kommer det ikke ut igjen.

– Det er leit når unge mennesker tar kontakt fordi de ikke har vært klar over faren ved asbeststøv. Ofte har de bodd i leiligheten sammen med små barn mens de har pusset opp, sier Berdal.

De som ofte jobber på steder med asbest, som rørleggere, snekkere og elektrikere, er mest utsatt. Små mengder asbeststøv regnes ikke som helsefarlig, men det finnes ingen fasit.

Vær føre var

Fram til 1980-tallet ble asbest benyttet i blant annet i takplater og veggplater, gulvbelegg, linoleum, fliser, tjærelim, rettemasser, i støp og betong, i tetningslister og som isolasjon rundt rør og kanaler. Asbest ble forbudt i Norge i 1985, men er fortsatt tillatt i flere andre land.

– Mange er ikke klar over hvor omfattende bruken av asbest har vært og hvor mange steder stoffet fremdeles finnes. Selv for en ekspert er det umulig å se med det blotte øye om et gulvbelegg inneholder asbest, sier Berdal.

Er man i tvil når man skal pusse opp, anbefaler hun å ta en prøve av materialet og sende den inn til et laboratorium. Mycoteam analyserer prøver av bygningsmaterialer fra hele landet.

Skulle det vise seg å være asbest, bør man få eksperter til å håndtere det.

– For å fjerne asbest må man ha beskyttelsesutstyr. Det bør også lages soner for avkledning og dusjing slik at man ikke risikerer å trekke asbesten videre med seg, sier Berdal.

Asbeststøv setter seg i klær og andre materialer og kan være vanskelig å bli kvitt. Har det lagt seg asbeststøv i en leilighet, bør den vaskes grundig ned. Vi anbefaler å kaste sofaer og madrasser. Klær må kjøres i vaskemaskin.

– Bygningsmassen i Norge lever lenge. En bolig vil vanligvis eksistere i minst 100 år. Derfor er det fortsatt så mye asbest igjen i bygningene våre, sier Marianne Berdal i Mycoteam.