Unge er dobbelt så utsatte for arbeidsskader

En ny studie etterlyser mer nyanserte forklaringer på at unge arbeidstakere er overrepresenterte i skadestatistikken.

En ny dansk studie bekrefter tendensen at unge arbeidstakere er mer utsatte for skader på jobb enn sine eldre kolleger, men en mer nyansert forklaring enn kun alder må til for å komme disse tendensene til livs.

Det melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på sine nettisder.

Det er et vanlig funn i studier av arbeidsskader at det er størst risiko hos de yngste aldersgruppene, og særlig hos unge menn. Men en ny dansk studie viser at alder ikke bør være den faktoren man fokuserer mest på når virksomheter vil forebygge ulykker blant unge medarbeidere, skriver STAMI.

Unge medarbeidere mellom 18 og 24 år har størst risiko for å skade seg på jobben, men unge medarbeidere er en høyst differensiert gruppe.

Dersom man ser unge som en ensartet gruppe, er det fare for å legge for stor vekt på individuelle tiltak som rådgivning, instruksjon og veiledning, og glemme betydningen av arbeidsforholdene og arbeidsplassens struktur, hierarki og relasjoner, heter det i studien fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Forebyggingen av ulykker på arbeidsplassen bør nyanseres, slik at de ulike forhold unge arbeider under tas med i sikkerhetsarbeidet. Ellers kan det være fare for at det blir lagt for mye vekt på den enkelte unges årvåkenhet og kognitive evner, heter det i studien.

- Man ser at risikoen for å bli skadet i en arbeidsulykke er omtrent dobbelt så stor for aldersgruppen 16 - 24 år, sammenliknet med de over 45 år, også her til lands. Det er ingen som har så god reaksjonsevne og årvåkenhet som de yngste, men dette ser dessverre ut til å bli mer enn oppveid av andre forhold, som for eksempel liten erfaring, sier Hans Magne Gravseth, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

- Det forebyggende arbeidet må ha en bred tilnærming, og ta hensyn til strukturelle og organisatoriske forhold på arbeidsplassen, sier han.