Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg.

Undervisningsbygg trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

- Som en av Norges største eiendomsbesittere og utbyggere ønsker Oslo kommune å ligge i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg.

Etter å ha vært en pådriver i utviklingen av HMSREG , et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, ønsker Undervisningsbygg nå å ta systemet i bruk i alle sine byggeprosjekter.

- Undervisningsbygg ønsker etterhvert å ta i bruk systemet på 177 skoler i Oslo for å ha oversikt over vedlikeholdsarbeider som utføres, sier Hansen.

- Vi starter nå arbeidet med å montere kortlesere på skolebyggene slik at alle som utfører vedlikeholdsarbeid blir registrert via sitt HMS-kort, sier hun.

Fra høsten 2016 og frem til i dag har systemet vært i pilotdrift i flere skoleprosjekter og Undervisningsbygg forteller at de allerede har sett gode resultater:

· Prosjektene har bedre oversikt over firmaer og deres mannskaper på byggeplassen.

· Det er til enhver tid oppdaterte mannskapslister.

· Kontraktsforutsetninger om krav til lærlinger kan lettere følges opp.

· Andel ugyldige HMS-kort er vesentlig redusert.

· Eventuelle avvik synliggjøres umiddelbart i systemet.

· Samarbeidet med Skatt Øst er effektivisert.

For best mulig utbytte av HMSREG er det nødvendig at entreprenører og leverandører pålegges å ta systemet i bruk, noe som Undervisningsbygg nå gjør.

- At systemet har et enkelt brukergrensesnitt og at det er tilgjengelig på mobile enheter gjør det lett å ta i bruk for alle, enten man sitter på kontor eller er ute og jobber, sier Hansen.