Rita N. Barkholm (bak), Marthe Bjerkåsholmen og Norbert Zawadka leter etter energityver på Fyrstikkalleen skole i Oslo. Foto: Undervisningsbygg

Undervisningsbygg finner energityver

I samarbeid med Grønn Byggallianse jakter Undervisningsbygg på energityver som bruker unødig strøm i Oslos skolebygg.

Ifølge Grønn Byggallianse viser beregninger at den mengden energi som brukes unødvendig, nesten tilsvarer full etterisolering av byggene.

Energiledelseskoordinator Rita N. Barkholm i Undervisningsbygg sier at hele hensikten med energiriktig drift er vi ikke bruker mer energi enn vi faktisk må. Hun ser en klar fordel med å reise ut på skolene for å lete etter energityver.
- Vi overvåker ofte byggenes energibruk digitalt fra pc-en, så det er veldig nyttig å faktisk dra ut på en skole og se energityvene i praksis. Og dessverre finner vi fremdeles alt for mange energityver rundt om i våre bygg. Dette kan være tilsynelatende ufarlige driftsavvik som over tid medfører stort energibruk og høye kostnader for leietaker, forklarer hun.

Energisyndere på natta
En annen vanlig energityv er ventilasjonssystemer.
- Disse går hele natta selv om bygget er tomt. Det samme gjelder med lys og oppvarming av rom. Det kan skyldes mangelfulle eller defekte følere og manglende kalenderfunksjoner i SD- og automasjonsanlegg, sier Barkholm.

Hun utdyper at varmegjenvinnere noen ganger står stille, pumper kan være ødelagt og i enkelte tilfeller står snøsmelteanlegg på, selv om det ikke er frost.

Men i sum er de største energityvene på Oslo sine skolebygg altfor høye romtemperaturer og ventilasjonsanlegg som ikke skrur seg av på natta.

Årets skole for energityvejakten hos Undervisningsbygg var Fyrstikkalleen skole i bydel Gamle Oslo. Rita N. Barkholm og kollegaene tok seg en runde i bygget, og sjekket ut status i varmesentral og tekniske rom. Hun var fornøyd med det hun så.
- Denne gangen fant vi ikke mange tyver. Det betyr at Fyrstikkalleen skole driftes generelt godt og har flinke og oppegående driftsteknikere som passer godt på, skryter hun.

For syvende år på rad arrangeres Fang Energityven av Grønn Byggallianse, der medlemsorganisasjoner på nattestid i oktober og november leter etter energityver som stjeler store mengder energi. Erfaringer trekkes med til et driftsforum og resultatene blir publisert på Årets Grønne Driftskonferanse.