– Uunngåelig, sier administrerende direktør i Sven Christian Ulvatne i Backe Entreprenør om konkursen i Lønnheim Stål.

Ulvatne om første konkurs for et selskap i BackeGruppen på 71 år: – Ugreit

Lønnheim Stål, som har Backe Nordvest som desidert største aksjeeier, er konkurs. – Det er ugreit, men konkursen var dessverre uunngåelig, sier administrerende direktør Sven Christian Ulvatne i Backe Entreprenør.

Sommeren 2015 gikk Backe Entreprenør Holding inn i Lønnheim Entreprenør og overtok en majoritetsandel av aksjene i selskapet, herunder også Lønnheim Stål som datterbedrift. Nå er Lønnheim Stål med 53 ansatte slått konkurs.

Første konkurs for et Backe-selskap på 71 år

– Dette er ugreit og dessverre nå står vi dessverre i en situasjon at vi for første gang på 71 år opplever en konkurs i et Backe-selskap, sier administrerende direktør Sven Christian Ulvatne i Backe Entreprenør.

– Hvorfor ble Lønnheim Stål slått konkurs?

– Årsaken til konkursen er at Lønnheim Stål har hatt manglende inntjening og selskapet den siste tiden har tapt relativt mye penger. En konkurs er betinget av at selskapet ikke er i stand til å ivareta forpliktelsene sine. Dette er et marked også preget av sterk internasjonal konkurranse, sier han.

Varierende resultater

Ulvatne opplyser at Lønnheim Stål har levert varierende resultater de siste årene, men at resultatet siden 2011 samlet sett har vært negativt.

– Volumet i 2016 økte, men vi maktet ikke å få god nok inntjening til tross for grepene som ble tatt både på produksjon- og ledelsessiden. Vi hadde selvsagt håpet at dette skulle gi en effekt og situasjonen så ganske bra ut fram til høsten 2016, men den siste tiden har trenden vært negativ og en konkurs var uunngåelig, opplyser Ulvatne.

Lønnheim Stål skal ha hatt en gjeld på 28 millioner kroner da selskapet ble slått konkurs.

Berørte prosjekter

– Er det mange prosjekter som vil bli berørt av konkursen?

– Backe Trondheim og Backe Oppland er i gang med hvert sitt skoleprosjekt som vil bli berørt. Ellers har Lønnheim Stål hatt kontrakter for blant annet Veidekke, Betonmast og Kleive Betongbygg. Det er snakk et fåtall kontrakter, den største med verdi på 8,6 millioner kroner. Denne kontrakten er så godt som fullført, sier han.

De interne prosjektene som er berørt er Hommelvik skole og Fjerdrum skole.

Jobber for lønnsomhet på sikt for Backe Nordvest

– Har Backe Nordvest (tidligere Lønnheim Entreprenør) lønnsomhet per i dag?

– Nei, det er å dra det litt langt, men vi har tro på vår langsiktige plan og at den skal gi selskapet god lønnsomhet på sikt, sier Ulvatne.

– Har ting gått som forventet etter aksjekjøpet i 2015?

– Hovedmålsetningene med oppkjøpet av nå Backe Nordvest var å få kompetanse på bygging av idrettshaller. Det har vi fått god uttelling på. Vi ønsket også å bli en sterkere entreprenør i lokalmarkedet rundt Kristiansund. Her har vi dessverre fått oljepriskrisen imot oss, men vi har tro på at pilene skal peke oppover igjen i dette markedet, kommenterer han.

Ulvatne sier at ingen av de ansatte i Lønnheim Stål vil få tilbud om jobb i BackeGruppen.

– Det bli opp til bobestyreren å vurdere videre drift av Lønnheim Stål. Selskapet har ekspertise på sveising og montering av stål. Det er en faggruppe det ikke er naturlig å engasjere i våre prosjekter som fast ansatte, sier Ulvatne.