Illustrasjonsfoto

Backe Nordvest dømt til å betale 3,8 millioner til Odd Einar Kne

Backe Nordvest er dømt i Inntrøndelag tingrett til å betale rundt 3,8 millioner kroner til maskinentreprenør Odd Einar Kne etter hva retten beskriver som en uprofesjonell kontraktsinngåelse fra begge parter.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider onsdag.

(Originalartikkelen ligger bak en betalingsmur.)

Dommen ble avgitt 22. juni i Inntrøndelag tingrett. Her er Backe Nordvest (tidligere kjent som Lønnheim Entreprenør) dømt til å betale drøyt 3,8 millioner kroner til selskapet Odd Einar Kne.

–Vi er svært uenige i dommen, sier administrerende direktør i Backe Nordvest, Lars Georg Backer, til Byggeindustrien.

–Vi har ikke akseptert dommen, og vurderer hele tiden hva vi skal gjøre, avslutter han.

Bakgrunnen for dommen er en uenighet om oppgjør da den gang Lønnheim Entreprenør var totalentreprenør på et prosjekt om to næringsbygg i Steinkjer kommune, i 2013. Odd Einar Kne ble engasjert til å gjøre grunn- og utomhusarbeidet.

Retten kritisk

Konflikten oppsto i 2014, da Odd Einar Kne sendte krav om oppgjør for tilleggsarbeid, mens Lønnheim Entreprenør på sin side mente at avtalen gjaldt faste mengder, skriver tk.no.

«Uenigheten toppet seg etter at Lønnheim varslet at de ikke ville betale avdragsnota nr. 8 fra Kne i november 2014. Kne varslet da at de ville stanse arbeidet på plassen hvis notaen ikke ble betalt. Etter omfattende, men fastlåst, dialog mellom partene uten å finne noen løsning, hevet Lønnheim kontrakten med Kne og foretok dekningskjøp», heter det i rettsdokumentene.

Odd Einar Kne tok, ifølge artikkelen på tk.no, ut stevning i saken 2. oktober 2015.

I dommen som nå falt, er retten kritisk til både Odd Einar Kne og Lønnheim Entreprenør.

«Prosjekteringen og kontraktsinngåelsen i denne saken preges av hastverk. Til tross for at det gikk lang tid fra inngivelse av tilbud og til endelig signert kontrakt, ble helt sentrale punkt i avtalen stående uavklart. Dette kan begge parter lastes for, og kontraktsarbeidet fremstår som uprofesjonelt fra begge parter», heter det i dommen.

Begge parter bebreides

«Retten konkluderer etter dette med at kontrakten, til tross for sin ordlyd, ikke er en totalunderentreprenøravtale slik den er benevnt», heter det i dommen.

Retten uttaler videre at Backe Nordvests forventning om at Odd Einar Kne skulle være forpliktet til å utføre arbeidene som striden bunner i, fremstår som lite lojalt overfor kontraktspartneren.

Odd Einar Knes krav lød opprinnelig på 4,931 millioner kroner, men dommen falt på et beløp som var 1,1 millioner lavere. Etter en skjønnsmessig vurdering fra retten tilkjennes Odd Einar Kne også 450.000 kroner i saksomkostninger fra motparten.

«Det er imidlertid også lagt vekt på at begge parter kan bebreides for at saken endte i rettssystemet gjennom den uprofesjonelle kontraktsinngåelsen som ble gjort», heter det i dommen.