Ulovlig bygging

Det finnes aktører i næringen som ikke alltid følger våre lover og regler for hvor og hvordan det bygges ut rundt om i landet. Det er dermed viktig at de aktuelle instanser følger opp dette, og ser til at disse bruddene ikke får fortsette og hindrer at både utviklere og utbyggere tjener store penger på ulovlige grep.