Landåssvingen 15 i Bergen. Illustrasjon: 3RW arkitekter/HLM Arkitektur

Landåssvingen 15 i Bergen. Illustrasjon: 3RW arkitekter/HLM Arkitektur

Uenighet om «kort» redegjørelse - Brødrene Ulveseth vant ikke frem i KOFA

Brødrene Ulveseth klaget Bergen kommune inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) etter en begrenset anbudskonkurranse, men entreprenøren vant ikke frem med sitt syn.