Den tyske statsbanken KfW kutter med øyeblikkelig virkning støtte til enøktiltak for nybygg.
Den tyske statsbanken KfW kutter med øyeblikkelig virkning støtte til enøktiltak for nybygg.

Tyskerne stanser enøk-støtte til nybygg

Den statseide investeringsbanken KfW vedtok i slutten av januar å stanse all støtte til enøk-tiltak på nybygg. Pågangen etter enøk-støtte har vært så stor at det rett og slett ikke er penger igjen.