Foto: Madeleine Bergheim

TV 2 flytter fra Karl Johan til Bjørvika

I begynnelsen av 2018 flytter TV 2 til et nytt kontorbygg ved siden av Operaen i Bjørvika i Oslo.

– Dette er en stor dag for oss i TV 2, etter snart 25 år på Karl Johan. Etter en grundig prosess, med 48 potensielle aktører har vi nå funnet TV 2s nye lokaler i Oslo. Nå ser vi fram imot flytting i 2018, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Å flytte fra Karl Johans gate til Bjørvika gir også TV 2 lavere leiekostnader.

– Selv om vi flytter til et nytt bygg i et sentralt område, er dette en vesentlig kostnadsbesparelse for TV 2. I tillegg får vi et moderne og fleksibelt bygg samt at vi får anledning til å være med å definere, og forhåpentligvis styrke Bjørvika som et spennende byutviklingsområde, sier TV 2-sjefen.

Leiekontrakten har en varighet på tolv år.