Tunnelulykken på Filipstad havner i retten

Bane NOR erkjente ikke straffskyld i saken der en 15-åring omkom etter å ha klatret opp i en høyspentledning på Filipstad i Oslo. Nå havner ulykken i retten.

Bane NOR godtok deler av boten på 10 millioner kroner, men nektet straffskyld. Nå har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saken i sin helhet til pådømmelse videre i rettssystemet, skriver Aftenposten.

Tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane NOR et forelegg på ti millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane NOR vedtok forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

– At saken i sin helhet er oversendt til pådømmelse forholder vi oss selvsagt til. Vi forbereder oss nå på videre behandling, sier Nina Aasmundsen, leder for ekstern kommunikasjon i Bane NOR.