Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

– Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Trygdeoppgjøret gjennomføres normalt i mai og skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst. Dette anslaget er normalt fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.