Tor-Erik Djupos fra Trimble Solutions UK viser frem SiteVision til salgssjef Erik Karlsen og adm. dir. Joh Einar Solhaug i Norgeodesi.

Tror Trimble SiteVision vil revolusjonere hele bygg- og anleggsnæringen

Det første håndholdte visualiseringsverktøyet lanseres i Norge i disse dager. Norgeodesi er overbevist om at Trimble SiteVision bli en suksess hos mange brukergrupper med ulike behov.

– Trimble SiteVision skiller seg ut ved at det er spesiallaget for vår bransje, og er et svært nøyaktig visualiseringsverktøy for 3D-data, siden det er integrert en landmåler-GPS inn i løsningen. Det er ikke alltid lett å forstå et kart, tegning eller en 2D-modell. Denne håndholdte modellen bidrar til bedre forståelse, sier Tor-Erik Djupos fra Trimble Solutions UK.

Enkel i bruk
Selv om det er avansert teknologi, er nyvinningen såre enkel å bruke. Med hjelp av en mobiltelefon kan innlagte BIM-modeller sammen med SiteVision produsere svært gode visualiseringer ute i terrenget. En antenne – Catalyst GNSS – hjelper til å plassere modellen nøyaktig i terrenget og med riktig størrelsesforhold.

Djupos påpeker at i de 3D-modellene som finnes i dag, er det bare tegningen som synes. Det revolusjonerende er at SiteVision blander 3D-modellen inn i virkeligheten. Ved å legge modell og virkelighet inn i samme bilde, vil man kunne se hva som skal bygges.

– Potensialet er stort. Men vi tror arkitekter, ledningseiere, entreprenører, kommuner, eiendomsutviklere i tillegg til tradisjonelle oppmålingsbedrifter, vil ha stor nytte av verktøyet, forteller Djupos.

Kan unngå byggefeil
– Bruker vil kunne se det som er planlagt, men også gjenstander eller objekter som ikke er synlige under bakken. Det kan derved være et kontrollverktøy ved at konflikter avdekkes, og dermed unngå byggefeil, skyter Erik Karlsen, salgssjef i Norgeodesi, inn.

Joh Einar Solhaug, adm. dir. i Norgeodesi, mener at den store styrken til SiteVision er at det teknologien i det lille og lett håndterlige formatet er lett å ta med ut i terrenget.

– Man kan gå ut og inn i modellen, også innendørs, med centimeters nøyaktighet. Det er virkelig et revolusjonerende produkt, som vi er overbevist om at næringen vil sette stor pris på. Vi slipper Trimble SiteVision ut på markedet i disse dager, men har allerede merket en enorm interesse ute blant kundene våre, bekrefter Solhaug.