Tronrud og Snøhetta med store Hønefoss-planer

Rundt 180 leiligheter, kultur og ny næring og handel skal gi Øya-området på Hønefoss nytt liv. Tronrud Eiendom og Snøhetta står bak planene.

Siden i fjor høst har de to smarbeidet for å utarbeide en mulighetsstudie for Øya-området på Ringerike. 

Grunnlaget for prosjektet var ifølge Tronrud Eiendom at det skulle skapes en ny del av Hønefoss sentrum som ville gi et tilskudd til den allerede etablerte sentrumsstruktur.

Området skal ifølge Tronrud og Snøhetta inneholde flotte boområder og attraktive byområder. Prosjektet skal i tillegg være visjonært og bærekraftig. Det er lagt opp til en miks av aktiviteter i området som vil gi tilgang for alle. Det har vært en viktig forutsetning i prosjektet at området i tillegg skal utvikles med respekt for de historiske bygningene som ligger på tomten.

Utbyggingen vil inneholde ca 10800 m2 parkeringsareal i kjeller, i tillegg til ca 26 000 m2 over bakken. Dette arealet vil hovedsakelig innehold boliger, mens de to nedre etasjene er avsatt til næring/kontor. Antall boliger er ikke endelig avgjort men ca 180 leiligheter planlegges i området.