Regiondirtektør og festivalsjef Per Olav Haagensli i Optimera.Markedssjef Jan Brunborg hos Tommen Gram med den nye dampsperren laget av sukkerrør, og ikke av olje som i dagSelgerne Peter Tingård (t.v.) og Andreas Lindqvist med det nye treproduktet laget av kjernen i furutreet.

Trøndersk byggfest i solskinnet

For tredje året på rad har regiondirektør Per Olav Haagensli i Optimera innbudt til Trondheim Byggfestival på bedriftens område på Torgård, vel en mil sør for Trondheim sentrum. 

Høyt oppe på Optimeras enorme trailer – i amerikansk stil – kan Haagensli med stor tilfredshet konstatere at Byggfestivalen også i år blir en suksess.

I løpet av fredagen har nær innpå to tusen personer vært inne på «festivalområdet» som er Optimeras eget anlegg i Trondheim. Hundre utstillere er på plass. 85 prosent av dem er Optimeras egne kunder.

- Vi kunne gjerne hatt flere utstillere, og vi har vært nødt til å si nei til flere fordi vi simpelthen ikke har plass. Vi vil at dette skal foregå inne på vårt eget område, og da begrenser det seg selv hvor mange det blir plass for, sier Haagensli til Byggeindustrien.

«Festival» kaller Optimera og Haagensli det, men dette er en festival hvor gjestene skal komme i arbeidstøyet. Slips og findress får vente til i kveld da festivalen avsluttes med trønderfest på en av byens hoteller, og med selveste DDE som hovedattraksjon.

- Det er håndverkerne, praktikerne ute på byggeplassene som er våre hedersgjester. Direktørene er selvsagt også velkommen, men de får komme i annen rekke, forteller festivalsjefen.

Trønderidé
Ideen til Trondheim Byggfestival fikk Per Olav Haagensli for tre år siden. Og siden har det bare ballet på seg. Han kan i dag med sikkerhet si at det også blir en fjerde festival om nøyaktig ett år. Optimera og Haagensli har flere ideer med arrangementet. For det første ønsker har et ønske om å knytte de utøvende håndverkerne nærmere til noen av de produktene som konsernet selger. Det er derfor avtalt flere møter og kontakter mellom håndverkere og bedrifter på forhånd.

- Dette kan fungere som en slags voksenopplæring. Vi har eksempler på håndverksbedrifter som har gitt alle sine ansatte fri for å kunne delta her. Så viktig synes de det er det vi har å tilby, forklarer Haagensli.

For det andre ønsker Optimera å vise fram en del av sine egne leverandører fra inn- og utland. Med sine 2.200 ansatte fordelt på mer enn 200 salgssteder landet over, er Optimera landets største byggvarekonsern eid av det franske gigantkonsernet Saint-Gobin.

Som litt «krydder» i maten har de også tatt med en del andre firma som Mercedes-Benz, Harley Davidson og bensinstasjonskjede Cirkle-K som delte ut gratis hamburgere. Det her også vært underholdning på scenen med Alex Rosén som den mest kjente aktøren.

- Vi har tidligere hatt noen flere faglige foredrag, men det har vi tonet ned i år. Våre gjester er her først og fremst for å bli kjent med nye produkter og treffe gode kolleger. Derfor har vi i år heller satset på litt underholdningsinnslag for at folk skal få en liten pust i bakken i løpet av dagen, påpeker festivalsjefen.

Nyheter
Optimera legger stor vekt på å kunne presentere nyheter på byggvaresiden under festivalen. Blant dem er plastprodusenten Tommen Gram fra Trondheim som er ute på markedet med en ny type dampsperre.

- Til dagens tradisjonelle dampsperrer har vi i årevis brukt olje som råstoff. Nå tilbyr vi dampsperrer basert på sukkerrør. Det betyr en betydelig reduksjon i utslippene av klimagassen, CO2, opplyser markedssjef Jan Brunborg hos Tommen Gram til Byggeindustrien.

Den nye dampsperren som nå er på markedet, har vært testet hos Sintef, og er ifølge Brunborg kvalitetsmessig like bra som de tradisjonelle produktene, bare en tanke dyrere.

Tommen Gram, som fra sist høst av er eid av Frøyabedriften Bewi, har en stor andel av markedet for dampsperrer i Norge. Dette markedet er på om lag 5200 tonn i året. Tommen Gram har tatt utfordringen om det såkalte «grønne skifte» på alvor, og har vært i forkant av utviklingen når det gjelder produksjon, bruk og gjenvinning av plast.

Foreløpig vil Tommen Gram produsere begge typer dampsperrer, både med olje som råstoff, og de nye med sukkerrør. Det vil de fortsette med inntil sukkerrørene har blitt det dominerende produktet.

Svensk tre
Ikke langt unna Tommen Gram, holder det svenske treforedlingskonsernet SCA til. Ved siden av papir- og tremasseproduksjon, er SCA også blant Nordens største innen produksjon av ulike typer treprodukter. Fra fabrikken i Bolstad, nord for Sundsvall har de utviklet et nytt produkt som består av 99 prosent kjernetre av furu. Kjernen av furustokken er hard og massiv. Derfor trenger dette produktet ingen forbehandling før det brukes.

- Vi satser på å selge dette produktet til bruk blant annet som terrassebord. Fordelen er at dette furupanelet ikke trenger noen form for etterbehandling slik som impregnering. Derfor markedsføres dette produktet, som foreløpig bare selges i Sverige og Norge, som mer miljøvennlig enn f.eks. tradisjonelle terrassebord, forteller de to svenske selgerne, Anders Lindquist og Peter Tingård til Byggeindustrien.

Blant andre nyheter finner vi Sun-Netts produkt. I en tid der bruk av solceller på tak brer sterkt om seg både i næringsbygg og i eneboliger har Sørlandsbedriften Sun-Nett sammen med sine eiere, blant dem taksteinprodusenten Skarpnes AS i Grimstad, utviklet en ny type solcelleprodukt der solcellene på forhånd er montert inn i den enkelte takstein. Dermed spares mye tid og penger når solcellepanelene skal festes å takene.