Illustrasjonsfoto: Treteknisk

Treteknisk akkreditert for PEFC-sertifisering

Norsk Treteknisk Institutt er akkreditert for å foreta PEFC-sertifiseringer under eget navn.

Det skriver Treteknisk i en pressemelding.

PEFC-sertifikatør Carlos Einar Myrebøe i Treteknisk. Foto: Vestlandsskog

Norsk Treteknisk Institutt overtok fra nyttår PEFC «chain of custody-sertifiseringen» fra Norges Elektriske MateriellKontroll (NEMKO). Instituttet har lenge arbeidet med PEFC-sertifisering, og har tidligere foretatt sertifiseringer på vegne av NEMKO. Nå er de også akkreditert for å utstede sertifikater under eget navn.

– PEFC-sertifisering blir aktuelt for stadig flere. Det er økende fokus på miljø og bærekraft i byggenæringen. Nye BREEAM-NOR, som ble lansert for kort tid siden inkluderer nå også boligprosjekter, sier PEFC-sertifikatør Carlos Einar Myrebøe hos Treteknisk.

PEFC er i utgangspunktet et internasjonalt system for skogsertifisering. Systemet skal sikre at skogen drives på en forsvarlig bærekraftig måte. For å sikre at det råstoffet som tas ut av skogen foredles og brukes i bygg med definerte miljøkrav eller som skal miljøsertifiseres, har PEFC utviklet en modul for sporbarhet i verdikjeden, såkalt «chain of custody-sertifisering». Bedrifter som har gjennomført slik sertifisering, kan garantere at de materialene de leverer kommer fra skoger som er drevet på en bærekraftig måte. Bedriftene innfrir samtidig kravene i EUs tømmerforordning, som skal sikre at skogen er lovlig hogget. Dette gir bedriftene klare konkurransefortrinn når det stilles økende grad av miljøkrav i sluttmarkedet, skriver Treteknisk i pressemeldingen.

– Å få utført en PEFC-sertifisering er relativt enkelt, og Treteknisk har lang erfaring med å gjøre dette sikkert og rasjonelt, sier Myrebøe.