Trenger taksonomi-svar fra regjeringen

Finansnæringen har stor makt innen byggenæringen og hvordan prosjektene finansieres. Fra 1. januar innføres nye regler rundt taksonomien, men fortsatt mangler viktige avklaringer fra regjeringen rundt innføringen. Det haster nå å få disse avklaringene på plass om vi ikke skal havne bakpå.