Trender slutter i TELFO

Odd N. Trender ga onsdag styret beskjed om at han slutter i stillingen som adm. dir. for TELFO. Dette skjer kort tid etter at sammenslåingen med BNL gikk i vasken. Men medlemmene i TELFO akter å holde sammen etter den turbulente tiden.

Styreleder Helge Lid i TELFO sier de under styremøtet i dag kom frem til at alle aktører i foreningen skal satse på foreningen fremover. Det bir derfor ikke noe av at enkelte aktører i foreningen hopper av og melder seg inn i BNL - Vi kom frem til at vi vil arbeide sammen fremover til det beste for medlemmene våre. Dessuten vil vi fortsatt ha et godt samarbeid med BNL, som vi hadde før bruddet i samtalene om sammenslåing, sier Lid til Byggeindustrien. Ny sjef Men nå starter jakten på en ny person til å overta toppstillingen i TELFO. Trender vil sitte som øverste sjef ut oppsigelsesperioden, som strekker seg over seks måneder. - Vi vil kalle inn til et ekstraordinært styremøte 16. mai, der vi vil diskutere sjefsstillingen i foreningen. Dessuten vil vi der gå nærmere gjennom hvilken retning foreningen skal arbeide videre, sier styrelederen. Siste: Odd Trender tiltrer som direktør i BNL fra 1. novEmber i år.Hvilke arbeidsoppgaver Trender skal ha i BNL vil det bli gitt en nærmere orientering om etter styremøte i BNL 14. mai.