Trenæringen støtter Vegvesenets forslag til bruprogrammet

Bransjesamarbeidet Verdikjeden Skog og Tre støtter Statens vegvesens arbeid for å utbedre flaskehalser for tømmertransporten.

Det kommer frem av en høringsuttalelse fra Verdikjeden Skog og Tre til Vegvesenets forslag til bruprogrammet.

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet Verdikjeden Skog og Tre.

Høsten 2013 ble det vedtatt å øke tillatt totalvekt for syvakslede tømmervogntog fra 56 til 60 tonn. Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble det også bevilget 90 millioner kroner til fjerning av flaskehalser på det statlige veinettet. I dag er også 10.454 av 11.338 bruer på fylkesveinettet, 92 prosent, godkjent for 60 tonn.

Skognæringen har også foreslått utbedringer av flaskehalser til Vegdirektoratet, og Vegdirektoratets bruseksjon har gått gjennom kandidatene som skognæringen har fremmet. De prosjektene som nå ligger inne i forslaget til bruprogram, er bruer som skognæringen har prioritert, og som det er mulig å forsterke for en akseptabel kostnad, heter det i Verdikjeden Skog og Tres høringsuttalelse.

De siste månedene er 56 prosent av tømmertransporten kjørt på 60-tonns lass. Gjennom fjerning av flaskehalser på fylkesveinettet og administrativ oppklassifisering av kommunale veier, mener Verdikjeden Skog og Tre at denne andelen kan økes ytterligere, kanskje opp mot 75 prosent.

Programmet for utbedring av flaskehalser legger grunnlag for det, skriver Verdikjeden i sin uttalelse.