Tre, Russland, Tømmer
Tre, Russland, Tømmer

– Trelastsalget faller nasjonalt, fortsatt økning i eksport

Salget i mai av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast faller nasjonalt med 21,4 prosent sammenlignet med mai i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

De peker på at fjoråret var et rekordår med en historisk høy etterspørsel.

Eksporten av trelast fortsetter å øke, og for mai økte den med 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter øke og er på 46,6 prosent sammenlignet med mai i fjor, ifølge SSB.

Impregnert som produkt har lavere produksjon i mai med 11,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Stor usikkerhet preger byggenæringen som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Det er store ringvirkninger av den drastiske økningen blant annet i drivstoff- og energikostnader. Markedet er i ubalanse etter mangel på varer og hamstring tidligere i år, og det er naturlig at markedet korrigeres for dette nå i forhold til tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør Heidi Finstad i en pressemelding.

– Den sterke økningen i eksport indikerer fortsatt god etterspørsel internasjonalt, og bedriftene investerer som aldri før. Det er et mål at mer av sagtømmeret som nå eksporteres som råvare heller kan videreforedles i treindustrien for eksport av bearbeidede varer, sier Finstad.

– EUs renovation wave og økende krav til klimavennlige bygg i Europa er med på å øke andelen tre i byggesektoren i internasjonalt, legger Finstad til.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen