Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treindustrien: - Usikkerheten knekker markedet

– I krisepakkene som er vedtatt i Stortinget per nå, er det ikke kommet tiltak som støtter opp om byggenæringens behov knyttet til å sikre sysselsetting og aktivitet fremover. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv markedet, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Hun mener konsekvensene kan bli fatale hvis ikke rammevilkårene til kommuneøkonomien nå avklares.

– Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som først vedtas av Stortinget i juni, vil virkningen av eventuelle tiltak først gi effekt etter sommeren. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 2020, sier hun til Byggeindustrien.

Krever tydelige rammebetingelser til kommunene

Stortinget vedtok 14. april koronakompenasjon til kommuner og fylkeskommuner på 6,45 milliarder kroner. Bevilgningen er et rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner knyttet til koronapandemien.

Det er et beløp administrerende direktør Heidi Finstad mener er altfor lavt for kommuner, som nå på grunn av situasjonen med høy arbeidsledighet taper store skatteinntekter.

Selv om enkelte kommuner selv har kommet tiltakspakker og ønsker å forsere prosjekter, er hun nå sterkt bekymret for at kommunene nå ikke har økonomi til å gjennomføre prosjekter de planlegger å utføre.

– Regjeringen og Stortinget må hjelpe økonomien ved å være tydelig på at rammebetingelsene til kommunene opprettholdes for å gjennomføre investeringer i planer, sier Finstad.

Hun fastslår at regjeringen og Stortinget må være tydelige på at byggenæringen må brukes for å gjøre økonomien frisk.

– Det er nå kritisk både for byggenæringen og kommuneøkonomien er å dempe usikkerheten. Det er den verste sykdommen vi sliter med akkurat nå, sier hun.

Mener usikkerheten kan bli fatal for byggenæringen

– Er ikke den kortsiktige usikkerheten for næringen håndtert gjennom tiltakspakkene som har kommet fra regjeringen?

– Nei, ikke i nærheten, og det er det fatale. Kommuneøkonomien ramme er ikke avklart, det har ikke kommet bevilgninger for å kompensere for inntektsbortfallet i kommunene. Nettopp kommuneøkonomien er grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Regjeringen kan ikke vente til revidert nasjonalbudsjett i juni med å avklare kommuneøkonomien. Vi taper verdifull tid for hver time som går, sier hun.

Selv om byggevarekjedene rapporterer som god handel og det er drift på de fleste byggeplasser, fastslår Finstad at det vil få dramatiske konsekvenser for byggenæringen i løpet av høsten og 2021 hvis det ikke tas grep i kommuneøkonomien.

– Byggenæringen er en stor næring som forholder seg til omfattende beslutningsprosesser fra det offentlige før spaden kan settes i jorda. Når vi nå får sand i maskineriet, blir usikkerheten fatal. Det er ikke sikkert at det har gått opp for byggenæringen hva som er i ferd med å skje, men kommunene har skjønt det, de har satt på bremsene på, sier Finstad.

– Er det ikke grenser for hvor mye økonomisk ansvar staten kan ta?

– Det er staten sitt ansvar å sikre rammebetingelser som gjør at samfunnet fungerer. Det er nå når det er behov at staten skal bruke de virkemidlene den har, mens det er næringslivet sitt ansvar for å skape arbeidsplasser ut av rammebetingelsene. Nå er det fare for at uavklarte rammebetingelser for kommuneøkonomien kan gå hard ut over den fremtidige sysselsettingen i byggenæringen, sier Finstad.