Administrerende direktør i NESO (Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon), Ruben Jensen. Foto: NESO

- Gå i gang med bygging og vedlikehold nå

Syv av ti entreprenører i Nord-Norge har opplevd lavere etterspørsel og kanselleringer etter corona-utbruddet. Over halvparten har allerede iverksatt permitteringer.

Bransjeorganisasjonen NESO hilser Stortingets tredje krisepakke velkommen, og ber offentlige byggherrer framskynde og igangsette prosjekter.

– Jeg opplever den tredje krisepakken som er vedtatt i Stortinget som en marsjordre fra øverste politiske hold til offentlige byggherrer: Iverksett bygging og vedlikehold, pengene kommer, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO i en pressemelding.

– Bygg- og anleggsnæringen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, og en av de største målt etter antall sysselsatte. Det er vi som bygger landet og landsdelen. I normale tider er den største utfordringen for mange av aktørene å skaffe nok arbeidskraft. Nå opplever vi at verdifulle hoder og hender er sendt hjem grunnet sviktende arbeidsmengde, sier Jensen videre.

– Det ene er at det er sløsing med ressurser når disse fagfolkene ikke benyttes på byggeplasser rundt om i by og bygd. Det neste, og kanskje mest alvorlige, er ettervirkningene hvis de som permitteres, går ut av næringen. Norge skal tilbake til normalen, og da trengs hver eneste fagarbeider innenfor bygg og anlegg for å sikre vekst og utvikling, sier han.

Jensen uttrykker stor tilfredshet med at regjeringen og opposisjonen er blitt enige om en tredje krisepakke etter koronautbruddet.

– Bygge- og anleggsnæringen er en svært viktig motor for å holde hjulene i gang. Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige byggherrer får nå tilført midler til å fremskynde nye prosjekter og igangsette tiltrengt vedlikehold. Dette vil være til stor hjelp for alle de bedriftene og medarbeidere som nå er rammet, og det vil komme samfunnet til gode. Ta skolebyggene som eksempel. Mange elever rundt om i landet går hver eneste dag rundt i bygg som har et betydelig etterslep på vedlikehold. Nå står skolene tomme; utnytt muligheten til å skape aktivitet – og en bedre hverdag for både elever og lærer når hverdagen kommer, sier Ruben Jensen og legger til:

– Med avklaringen i Stortinget om krisepakke 3, er min oppfordring til offentlige byggherrer som kommunene, fylkeskommunene, Statsbygg, Avinor, Forsvarsbygg, Helseforetakene, Statens vegvesen og Nye Veier. Få opp og frem alle prosjekter som kan startes raskt, iverksett. Bygg studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Mange vegprosjekter, havner og farledstiltak kan fremskyndes og igangsettes. Krisepakke 3 er en marsjordre: Landet skal vedlikeholdes og bygges opp igjen. Hjulene skal holdes i gang inntil hverdagen er tilbake. Kom i gang med bygging og vedlikehold, nå, sier Ruben Jensen.

Flere av entreprenørene opplever utfordringer knyttet til de ulike lokale karantenebestemmelsene. Ruben Jensen er tilfreds med at regjeringen har lagt frem en veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Han ber kommunene om å ta en ny gjennomgang i lys av veilederen.
– Jeg ser at Fylkesmannen i Nordland følger opp at det er kommunestyrene som fatter vedtakene. Det er veldig bra at så alvorlige tiltak skal innom det øverste politiske organ i kommunene, sier Jensen. Han ber lokalpolitikere som får disse sakene på bordet om å merke seg særlig to forhold i veilederen:

* Fra regjeringen oppfordres kommunene til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak.

* Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.

– Det står «oppfordres» og «bør». Når dette kommer i en veileder fra regjeringen under de rådende omstendighetene, leser jeg dette mer som «skal». Regjeringen valgte å komme med en veileder i stedet for en forskrift. Det er en invitt til landets lokalpolitikere om å justere kursen, uten at det går utover smittevernet, sier Ruben Jensen.