Illustrasjon: Cowi
Illustrasjon: Cowi

Tre leverandører konkurrerer om å bygge sykkelvei i Bergen

Prosjektet omfatter bygging av 2,4 kilometer sykkelvei med fortau i Sandviken langs fylkesveg 577.

Statens vegvesen har ifølge en pressemelding valgt ut følgende tre leverandører til videre deltakelse i konkurransen:

  • Fyllingen Maskin AS
  • HGT AS
  • Vassbakk & Stol AS

Kan starte opp våren 2024

E39 sykkelstamvei Bergen har i alt åtte delstrekninger fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Denne kontrakten omfatter bygging av delstrekning 6b fra Bradbenken til Glass Knag. 

Prosjektet er en del av Miljøløftet, og er lyst ut som utførelsesentreprise med enhetspris.

Kontrakten skal etter planen signeres på nyåret og arbeidene kan starte opp våren 2024.

Ulykker mellom syklist og bil

– Dagens vei, gangvei og sykkelfelt skal fordeles bedre mellom de ulike trafikantgruppene for å gi gående og syklende sikrere vei. Det skal bygges sykkelvei med fortau og etableres signalregulering i krysset ved Gjensidigegården, skriver Statens vegvesen i meldingen.

De påpeker at det har vært flere ulykker mellom syklist og bil i krysset ved Gjensidigegården. Når strekningen er ferdig vil det være tofelts sykkelvei langs reperbanen mot krysset ved Gjensidigegården.