Den største kontrakten tildeles NCC Norge AS, og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, Bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger. Illustrasjon: Bane NOR

Den største kontrakten tildeles NCC Norge AS, og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, Bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger. Illustrasjon: Bane NOR

Tre entreprenører tildelt Bane NOR-kontrakter for 2,7 milliarder

NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS er tildelt store kontrakter med Bane NOR i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Drammen. NCCs kontrakt har alene er verdi på 1,9 milliarder kroner.

Bane NOR er  i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. De tre kontraktene som nå er tildelt, har en samlet verdi på ca. 2,7 milliarder kroner, eks merverdiavgift. Dette er i tråd estimatene, melder Bane NOR på sine nettsider.

– Denne tildelingen er en viktig milepæl i InterCity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Når disse entreprenørene kommer i gang, er vi nærmere en ny og enklere reisehverdag der flere vil få mulighet til å velge toget, sier Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo i en kommentar.

Kontraktene omfatter byggearbeider fra Drammen stasjon og vestover til området der den nye Vestfoldbanen fortsetter inn en ny jernbanetunnel, samt jernbanetekniske arbeider på hele den nye banestrekningen.

Kontraktene er tildelt etter konkurranser med forhandlinger i forkant av endelig valgt entreprenør. Alle de tre kontraktene skal gjennomføres som utførelsesentrepriser. Oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Per Jonsson, Divisjonsdirektør NCC Infrastructure Norge. Foto: NCC

Per Jonsson, Divisjonsdirektør NCC Infrastructure Norge. Foto: NCC

Kontrakten som tildeles NCC Norge AS omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger. Denne kontrakten har en verdi på cirka 1,9 milliarder norske kroner.

– Vi er svært godt fornøyd med denne tildelingen, dette er et prosjekt bestående av flere disipliner og passer vår kompetanse svært godt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR. Nå avventer vi fristen for innsigelser, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson til Byggeindustrien.

Baneservice AS er tildelt kontrakten som omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på cirka 480 millioner norske kroner.

Kontrakten som tildeles Caverion Norge AS omfatter elektro- og teleanlegg i prosjektområdet og har en verdi på rundt 370 millioner norske kroner.

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

– Tildelingen er basert på beste forhold mellom pris og kvalitet, sier Stormo.

Fra før av har Veidekke signert to store tunnelkontrakter i dette utbyggingsprosjektet, det skjedde før anleggsstart på tampen av 2019. NRC Group har en pågående kontrakt med forberedende arbeider.