Fra den første togtransporten. Fot: Finn Arne Bjørnstad, Norske Skog Saugbrugs AS

Transport av flis flyttes fra vei til bane

Frakt av flis fra sagbruk i Lillehammerområdet har i flere år gått med vogntog på veien til treforedlingsindustri i Halden. Nå byttes bilene ut med tog.

- Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi er svært glade for at vi nå har fått til en overgang fra vei til bane for denne transporten. Det er miljømessig mer bærekraftig med gods på bane og i tillegg mer kostnadseffektivt, sier Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll i en pressemelding.

Treindustribedriften Gausdal Bruvoll i Oppland lager byggematerialer i tre. Flis er sidestrøm i produksjonen og blir fraktet til Norske Skog Saugbrugs i Halden der det blir til ulike typer magasinpapir.

Overgangen fra vei til bane har kommet i stand i  samarbeid mellom kunde og leverandører. Skinnegangen har vært på plass, men det har vært nødvendig med tilpasninger for å gjøre lasting og lossing mulig.

- Vi har anskaffet nye vogner og det kjøres med elektriske lokomotiver. Her skal det gå transport på ukentlig basis og vi sparer 1.650 vogntog i året. Dette er lastebiler som ellers ville kjørt E6 gjennom Oslo sentrum, og som nå flyttes over på bane. Det gir miljøgevinster, sier administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS, Kjell-Arve Kure, i meldingen.

- Da det fraktes store volum er effektiv transport viktig, også med tanke på å utvikle norsk konkurransekraft. For norsk treindustri er det helt avgjørende med gode transportløsninger, i tillegg trenger vi bærekraftige løsninger skal vi nå klima- og miljømål. Dette er noe vi som bransje jobber mye med, og mer gods fra vei til bane er et viktig tiltak i arbeidet med Nasjonal transportplan. At man nå har fått til en løsning med bruk av tog på denne strekningen er veldig bra, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, som organiserer norske treindustribedrifter.