Traff ikke markedet med E39-jobb

Nye Veier har siden oppstarten hatt god deltakelse i sine konkurranser - med sterk lokal interesse. På E39-jobben Kristiansand vest - Mandal øst uteble den store interessen og for få sto igjen i finalen.

Mandag kveld ble det klart at den statlige utbyggeren valgte å avlyse konkurransen E39-konkurransen. Etter prekvalifiseringsrunden gjensto kun to konstellasjoner/selskaper som tilfredsstilte kravene til Nye Veier - italienske Salini Impreglio S.p.A. og et joint venture bestående av italienske Itinera S.p.A. og spanske FCC Construction SA. Dermed valgte man ikke å gå videre. Det var totalt fem selskaper/konstellasjoner med i prekvalifiseringen - men tre av disse gikk ikke gjennom Nye Veiers nåløye for å kunne delta i den videre konkurransen.

Så langt har de norske entreprenørene og konstellasjonene dominert stort i Nye Veier-konkurransene, og har også sikret seg alle kontraktene. Dette er jobber til mange milliarder kroner.

På E39-jobben var de norske innslagene nesten helt fraværende. Ingen norske gikk inn som hovedaktører, foruten Nomeland Anlegg som var med i et arbeidsfellesskap sammen med fire andre selskaper. I tillegg var LNS med som underentreprenør hos Acciona Construccion (se alle aktører her). Samtidig var noen norske rådgivere med på enkelte konstellasjoner som underleverandører. Dermed var det altså ingen av de store norske entreprenørene som valgte å gå inn som hovedutførende denne gangen.

Nye Veier har uttalt at de har ønsker om å starte opp byggingen raskt på denne strekningen, noe som betyr at konkurransen vil komme ut igjen i markedet i løpet av relativt kort tid.

Denne tiden kommer det statlige aksjeselskapet til å bruke til å finne ut hvorfor nettopp denne jobben ikke tente de lokale entreprenørene - og flere av de øvrige store internasjonale aktørene. De som var med i prekvalifiseringen og som sto igjen i konkurransen er definitivt ikke blant det som har hatt flest veiprosjekter her Norge.

Nå må Nye Veier spørre seg hvorfor E39-jobben ikke traff markedet. Var det størrelsen, timingen, kompleksiteten i prosjektet eller andre forhold. Vi tror ikke kun det er selve størrelsen på jobben som i utgangspunktet var avgjørende. Det er flere av de store som tidligere har uttalt at dette er en størrelse som vil kunne fungere i dagens marked – selv om den kan være i grenseland. Enkelte har også allerede flere store pågående prosjekter. Som kjent er det signert store Nye Veier-kontrakter tidligere - blant annet er AF Gruppen i ferd med å bygge E18 Tvedestrand-Arendal for over tre milliarder kroner (eks. mva.). Selve prosjektet burde i utgangspunktet heller ikke være avskrekkende for de med noe erfaring fra norsk anleggsdrift.

Det kan selvsagt være timingen. Det er mange store jobber ute og på gang ut i markedet – slik at det blir en prioritering rundt hvilke jobber man skal satse på. Signaler vi har fått kan tyde på at målprisen, eller maksprisen, kan ha blitt satt noe lavt denne gangen i forhold til konkurranseformen som er valgt. Som kjent skal denne jobben utføres etter Best Value Procurement–metoden. Byggherrens makspris i denne konkurransen var på 3,6 milliarder kroner (ekskl. mva.).

Det er mange i næringen som nå kommer til å følge spent med på i hvilken form jobben vil komme ut i neste runde. Vil den bli delt opp i to - eller vil den bli bli utformet noe annerledes med et annet utgangspunkt i forhold til prisnivå. Fasiten kommer nok om ikke altfor lenge. Kontraktsignering er i utgangspunktet planlagt til juni 2018.