Ill. Sjo Fasting arkitekter

Total Betong bygger Mosvannet Park for 350 millioner kroner

Mosvannet Utvikling AS har inngått totalentreprisekontrakt med Total Betong AS om bygging av boligprosjektet Mosvannet Park i Stavanger.

Prosjektet skal bygges på tomten til gamle Alstor hotell. Riving av hotellbygningen og direktørboligen inngår også i prosjektet. Det skal bygges 82 leiligheter med Rema 1000-butikk og parkeringsanlegg i kjelleren.

- Prosjektet er delt i to byggetrinn hvor det første trinnet består av 45 leiligheter, Rema 1000 og parkeringsanlegget. De resterende 37 leilighetene inngår i byggetrinn 2. Samlet areal er på cirka 15.500 kvadratmeter, skriver Total Betong på sine nettsider. Kontraktssummen er på 350 millioner kroner.

Mosvannet Park er utviklet av The Property Group ved Kjetil Andersen, Stian Dreyer og Peter Smedvig Hagland. Novaform AS er engasjert som byggherreombud. Total Betongs prosjektleder er Øyvind Lerbrekk. Arkitekter er Sjo Fasting arkitekter og AROS AS er landskapsarkitekter. I tillegg er det engasjert flere lokale prosjekterende og underentreprenører.

Rivearbeidene er i gang. Oppstart av grunnarbeider håper man skal skje løpet av mai måned.

- For Total Betong AS er dette et stort og viktig prosjekt som passer godt inn i strategien om også ta del i lokale totalentrepriser for bolig- og næringsbygg. Prosjekteringen er godt i gang med sikte på oppstart så snart nødvendige offentlige tillatelser foreligger, skriver selskapet.