Jonas Christiansen Vestengen og Atle Aleksander Lyng er tømrerlærlinger i Midt-Bygg og Veidekke Bygg Trøndelag. De er begge døve, men kommuniserer med kolleger ved hjelp av skriving på telefon, vegger og med kroppsspråk. Her møtes de utenfor Atles arbeidsplass, ALO-bygget, på Sluppen i Trondheim.

Jonas Christiansen Vestengen og Atle Aleksander Lyng er tømrerlærlinger i Midt-Bygg og Veidekke Bygg Trøndelag. De er begge døve, men kommuniserer med kolleger ved hjelp av skriving på telefon, vegger og med kroppsspråk. Her møtes de utenfor Atles arbeidsplass, ALO-bygget, på Sluppen i Trondheim.

SVANHILD BLAKSTAD

Tømrerlærlingene Jonas og Atle bygger uten hørsel

Det går fint an å jobbe som tømrer selv om hørselen er borte. Den største utfordringen er ofte omgivelsenes fordommer.