Kollektivtrafikken blir gratis i Stavanger fra 1. juli. Seniorforsker på TØI, Nils Fearnley, sier det i liten grad reduserer biltrafikken. Foto: Carina Johansen / NTB
Kollektivtrafikken blir gratis i Stavanger fra 1. juli. Seniorforsker på TØI, Nils Fearnley, sier det i liten grad reduserer biltrafikken. Foto: Carina Johansen / NTB

TØI: – Gratis kollektivtransport reduserer knapt biltrafikken

Kollektivtrafikken blir gratis i Stavanger fra 1. juli. Seniorforsker på TØI, Nils Fearnley, sier det i liten grad reduserer biltrafikken.

Mandag ble det kjent at Stavanger kommune gjør det gratis å reise kollektivt fra 1. juli. Byen blir dermed den første i Norge til å la folk reise gratis. Det gjelder både buss, båt og tog.

Forskning viser at gratis kollektivtransport ikke nødvendigvis fører til at flere lar bilen stå, skriver Transportøkonomisk institutt på sin nettside.

Seniorforsker på TØI, Nils Fearnley, har forsket på effektene av gratis kollektivtransport. Til NRK forklarer han at tilbudet kommer til å føre til stor passasjervekst, men at økningen primært vil komme fra folk som ellers ville gått eller syklet.

– Det har forsvinnende lite effekt på bilbruken. Bilister bryr seg lite om hva kollektivbilletten koster. De velger ikke bil fordi det er det billigste alternativet, men fordi det fungerer i hverdagen deres, sier han.

Fearnley sier det er mer effektivt å ha virkemidler rettet mot bilbruk, og mener gratis buss ikke er noe godt tiltak i et miljøperspektiv.

– De må antakeligvis øke kapasiteten med flere busser fordi flere reiser kollektivt. Om alle disse er nullutslippskjøretøy, vil klimaregnskapet i beste fall gå i null, sier han.