Jon Sandnes (Arkivfoto)

Tøffere tider krever nye løsninger

«Ulvetider? Organisering av fremtidens arbeidsliv.» Det var tittelen på foredraget til adm. dir. Jon Sandnes i BNL ved åpningen av Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (den 22. i rekken) i Bergen torsdag. 

Ifølge Krister Hoaas i Bergens Næringsråd, som åpnet konferansen, er det foreløpig ingen krise i Hordaland med en ledighet på kun 2,9 prosent. I EU er det til sammenligning 9,5 prosent. Men likevel er det tøffere tider, og det må man innrette seg på. Medlemmene i Bergens Næringsråd er spesielt opptatt av tre ting:

·Raskere saksbehandling i byggesaker

·Tiltak mot svart arbeid

·Tiltak for å øke antall læringer

Mange store utfordringer
Jon Sandnes sa at det er utrolig mange muligheter i byggenæringen, men det er også mange farer. På ROT-markedet er det et marked på 140 milliarder kroner som ikke er regulert. I dette markedet er det mye svart arbeid som vi må få under kontroll.

– Når vi vet hvor store forskjeller det er i lønnsnivået i de ulike land i Europa, er det ikke rart at mange velger å søke lykken i Norge som ligger på topp i vår del av verden når det gjelder lønn i bygg og anlegg. Vi har forsøkt å få fagbevegelsen i tale for å hindre at minstelønna blir for høy. Til høyere minstelønna blir, til større blir markedet for dem som driver svart arbeid, var hans påstand.
– Svart arbeid er i dag en av de aller største trusler mot velferdssamfunnet. Dette må vi få under kontroll, sa han, som også tok opp ROT-fradraget.

– Men dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette i regjeringen, sa han.
Sandnes tok også kraftig avstand fra den virkelighetsoppfatningen man har i Finansdepartementet når det gjelder svart arbeid. Problemet er ikke at noen ansatte i byggenæringen hjelper sine venner. Det virkelige problemet er den organiserte kriminelle virksomheten vi nå ser i arbeidsmarkedsmarkedet. Det er skuffende å se hvor lite Regjeringen satser for å bekjempe dette problemet. Her må det sterkere lut til. Det må bevilges 100 millioner til dette arbeidet, sier Sandnes.

Sandnes tok også for seg digitaliseringen som foregår.

– Mange ser på dette som skremmende. Men datautviklingen kan vi ikke stoppe. Vi må heller se hvordan vi kan utnytte dette til å bedre forholdene i bygg og anlegg, sa han.

Bygging er prosjektorganisasjon
– Det er så lite som 12 fag som utgjør byggenæringen i Norge. Og det denne næringen gjør er i hovedsak å definere at bygging er det samme som å drive en prosjektorganisasjon. Men for å lykkes må vi ha kompetanse. Dessverre er det alt for mange byggherrer som engasjerer «fagfolk» som ikke har kompetanse. Alt for mange byggherrer tenker kun på en ting – billigste pris. Det kan bli dyrt, sier han.

– Det skal være enkelt å være seriøs. Og klarer vi å utnytte alle mulighetene vi nå har med å utnytte digitale verktøy, kompetanse og innovasjon kan vi vinne krigen. Men det er også viktig at vi hegner om et organisert arbeidsliv. Sammen er vi sterke, sa Sandnes som også redegjorde for det arbeid man har drevet i byggenæringen i forhold til det å være seriøs og han forklarte den nye sentrale godkjenningen. Nå er håpet at myndighetene også følger opp med tiltak også for ROT-markedet.

– I byggenæringen blir 2016 et viktig arbeidsår for byggenæringens organisasjoner for å sikre at alle tak blir gjennomført. Ny sentral godkjenning er viktig.

Laveste pris?
– Statens vegvesen har alt for lenge lagt alt for stor vekt på laveste pris. Heldigvis er noe i ferd med å skje i Vegvesenet, sa Sandes. Han tok også for seg den store kontrakten Jernbaneverket har inngått på Follobaneprosjektet. Han likte dårlig at man har valgt en løsning med kun utenlandske aktører. Han tok også for seg de store byggeleder-kontraktene som er inngått de siste årene. Der brukes det masse penger på konsulenter som i stor grad oppgaven med å påse at entreprenørene gjør jobben sin.
– Dette er feil bruk av penger, sa Sandnes som også slo et slag for frontfagmodellen.

Han berømmer ellers regjeringen for at man har handlet meget raskt på flere av de sakene byggenæringen har vært opptatt av i forbindelse med ny sentral godkjenning.

Sandnes var også glad for at regjeringen nå ser nærmere på forslaget om å etablere ne sentra der arbeidstilsyn, politi og skatt kan samordne seg. - Nå er mange hjemler plass, og det lover godt, sa han.