Tofelts E6 i Akershus har tatt 52 liv siden 1990

Siden 1990 har til sammen 52 personer mistet livet på en strekning i Akershus der E6 har bare to felt.

Statistikk som Statens vegvesen har laget for Eidsvoll Ullensaker Blad viser at 52 personer har mistet livet i 43 dødsulykker på nåværende E6 fra Ullensaker og Eidsvoll der firefeltsveien slutter, og fram til Hedmarks fylkesgrense. Oversikten viser at 36 av dødsulykkene, eller nesten 84 prosent, har vært møteulykker. I tillegg til de som mistet livet, har et stort antall personer blitt skadd i disse og andre ulykker på den samme strekningen. Det reises nå ifølge avisen krav om tryggere vei med fysisk skille mellom kjøreretningene på strekningen.