Regjeringskvartalet engasjerer. Statsbygg har fått inn rundt 200 høringsuttalelser om statens planer. Her fra støtteaksjonen "En ring rundt Y" som nylig ble holdt for den rivningstruede Y-blokka i Regjeringskvartalet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Har fått nesten 200 høringsuttalelser om nytt regjeringskvartal

Fristen for å uttale seg om statens planer for nytt regjeringskvartal gikk ut mandag 31. oktober.

Ifølge Statsbyggs kommunikasjonsleder for regjeringskvartalet, Pål Weiby, er det kommet inn i underkant av 200 høringsuttalelser om planene.

– Vi jobber med å koordinere og sammenstille dette nå, skriver Weiby i en e-post til Byggeindustrien.

Fra tidligere er det kjent at Oslo kommune i sin uttalelse støtter rivning av Y-blokka, men at de har en rekke andre innspill rundt planene som er lagt på bordet.

Blant annet har Oslo kommune påpekt at området er presset og veldig høyt utnyttet. Bystyret ønsker at bygningene R5 og R6 fortsatt skal brukes til departementsformål, og at Victora Terrasse i Vika forblir Utenriksdepartementets adresse.

Det har også kommet uttalelser fra flere offentlige etater som Statens jernbanetilsyn, KORO og Sporveien, samt interessegrupper som AUF og NAL og flere privatpersoner.

– Mange av innspillene er helt eller tilnærmet likelydende uttalelser om Y-blokka og plan- og designkonkurransen, opplyser Pål Weiby.