To av tre IA-mål ikke innfridd

To av tre mål i avtalen om inkluderende arbeidsliv er ikke innfridd, ifølge en rapport fra SINTEF.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble undertegnet i 2001 av regjeringen, LO, NHO og de øvrige organisasjonene i arbeidslivet.

Forskningsstiftelsen SINTEF har nå evaluert avtalen. En rapport fra SINTEF viser at kun ett av de tre hovedmålene er oppnådd, skriver Dagens Næringsliv.
Ifølge avtalen skulle sykefraværet ned med 20 prosent. Ifølge rapporten var fraværet 3,1 prosent lavere i andre kvartal i fjor sammenlignet med andre kvartal i 2001. Avstanden mellom mål og realitet er dermed stor.

Et annet mål gikk ut på at flere funksjonshemmede skulle i jobb. Det tredje målet var at flere eldre skulle stå lenger i jobb. «IA-avtalen har fungert dårlig i forhold til å inkludere personer utenfor arbeidsmarkedet», konkluderer SINTEF.

Eldre står lengre i jobb nå, og ifølge en beregning fra konsulentselskapet Econ har det gitt en samfunnsøkonomisk gevinst på 9-11 milliarder kroner at den ventede avgangsalderen for en 50-åring er økt med et halvt år siden 2001. Men SINTEF mener det er vanskelig å si om IA-avtalen har hatt betydning for dette.
IA-avtalen ble i 2005 forlenget for fire nye år, og regjeringen diskuterer nå med de store organisasjonene om avtalen igjen skal forlenges.